+47 913 18 186 per@sternberg.no

Tilstandsrapport

TAKSERING UTFØRT AV Per Christian Sternberg

TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.
Målet med tilstandsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter og ha en felles forståelse for innholdet i kontrakten.

Tilstandsrapport er ny standard i boligomsetning fra 2015. Til fordel for boligsalgsrapport som var mye brukt tidligere, kan man med tilstandsrapport lettere tilpasses andre behov for teknisk gjennomgang enn i forbindelse med salg av bolig.

Tilstandsrapport erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter. Dette er i de fleste tilfeller en fordel for både kjøper og selger

KONTAKTINFO

  • Adresse: Guldbækåsen 7, 2212 Kongsvinger
  • Telefon: +47 913 18 186
  • E-post: per@sternberg.no