+47 913 18 186 per@sternberg.no

Skadeskjønn

SKADESKJØNN

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

HVORDAN FOREGÅR ET SKJØNN?

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet», gjennomgang av oppgaven osv.
Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.
Skjønnsmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger

FORSIKRINGSTAKERS RETTIGHETER:

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

Erfaringsmessig endrer boligbehovene seg og forsikringstaker ønsker ofte å gjøre endringer. Det er da mest hensiktsmessig å fastsette skaden ved skjønn. Skadelidte får da et beløp til rådighet som kan brukes til å bygge opp en tilsvarende bolig på skadestedet til samme formål.

Skjønn anbefales som den mest fleksible og rette måte å gjøre opp en skade på.

KONTAKTINFO

  • Adresse: Guldbækåsen 7, 2212 Kongsvinger
  • Telefon: +47 913 18 186
  • E-post: per@sternberg.no